Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 25, 2013
Image Size
229 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
297
Favourites
4 (who?)
Comments
9
Downloads
0
×
Cover Zing Seohyun by comcao #2 by Comcao Cover Zing Seohyun by comcao #2 by Comcao
Làm cho Min
Add a Comment:
 
:iconnuyn2k1:
Nuyn2k1 Featured By Owner Jul 27, 2013  Student Interface Designer
s' nên stoke sotck đi ! hoặc làm viền
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 27, 2013
ừ đầu tiên s' cũng có ý đình làm viền nhưng quên mất nên thôi :D
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 26, 2013
ảnh này ta chưa blned nhóe
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jul 25, 2013  Student Digital Artist
dislike bố cục
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 26, 2013
tại lúc đấy bí í tưởng chẳng nghĩ được cái gì thôi làm đại
Reply
:iconcongchuatuyet:
congchuatuyet Featured By Owner Jul 25, 2013
ẹp thế

Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 26, 2013
bình thường thôi :D
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 25, 2013  Student Interface Designer
cre to qá ^^ còn lại đẹp <3 like blend :*
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 26, 2013
ths~ mi :D
Reply
Add a Comment: